TÀI KHOẢN VIETCOMBANK

Tên tài khoản: Đỗ Xuân Trường
Số tài khoản: 001100 4397 546
Ngân hàng: Vietcombank Hà Nội

TÀI KHOẢN BIDV

Tên tài khoản: Đỗ Xuân Trường
Số tài khoản: 116 10000 132 438
Ngân hàng: BIDV Hà Nội